Báo giá thay thế linh kiện IPAD

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY MÀN HÌNH IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 26503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 37003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 48003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 51.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 11.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 21.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 31.7003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 43.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 11.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 23.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.74.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.54.9003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.97.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY CẢM ỨNG IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 25003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 35503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 46503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 59003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 6-71.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 16003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 26503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 37003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 41.0003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 17003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 21.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.51.8003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.92.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY PIN IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 25503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 35503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 46003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 59003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 16003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 26503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 37503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 48003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 18003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 29003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.51.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.91.6003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT