0982 698 168

Báo giá thay thế linh kiện IPAD

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 21.0503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 31.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 41.3003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 51.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 11.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 21.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 31.7003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 43.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 11.7503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 23.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.74.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.54.9003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.97.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAY CẢM ỨNG IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 27003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 37003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 48003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 51.0003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 6-71.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 17003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 27503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 38503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 41.3003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 18003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 21.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.7003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.53.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.97.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAY PIN IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 27503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 37503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 48503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 51.0503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 17003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 28503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 31.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 41.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 11.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 21.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.52.1003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.92.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT