TƯ VẤN BÁO GIÁ: 0982.698.168 - 0838.238.338
506 Nguyễn Tri Phương, Phường 9, Quận 10, Hồ Chí Minh

Báo giá thay thế linh kiện IPAD

BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY MÀN HÌNH IPAD
MODEL GIÁ *1000 BẢO HÀNH GHI CHÚ
iPad 2 650 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 3 700 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 4 800 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 5 1.400 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 1 1.550 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 2 1.550 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 3 1.700 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 4 3.200 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 1 1.550 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 2 3.400 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.7 4.200 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.5 4.900 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.9 7.500 3 tháng chính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY CẢM ỨNG IPAD
MODEL GIÁ *1000 BẢO HÀNH GHI CHÚ
iPad 2 500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 3 550 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 4 650 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 5 800 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 6-7 1.000 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 1 500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 2 550 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 3 700 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 4 1.000 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 1 700 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 2 1.100 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.7 1.500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.5 1.800 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.9 2.500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY PIN IPAD
MODEL GIÁ *1000 BẢO HÀNH GHI CHÚ
iPad 2 450 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 3 450 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 4 500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad 5 700 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 1 500 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 2 550 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 3 650 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 4 700 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 1 700 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 2 900 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.7 1.000 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.5 1.100 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.9 1.550 6 tháng chính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT