BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY MÀN HÌNH IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 26503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 37003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 48003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 51.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 11.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 21.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 31.7003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 43.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 11.5503 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 23.4003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.74.2003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.54.9003 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.97.5003 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY CẢM ỨNG IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 25006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 35506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 46506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 58006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 6-71.0006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 15006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 25506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 37006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 41.0006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 17006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 21.1006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.5006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.51.8006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.92.5006 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
BẢNG GIÁ THAM KHẢO THAY PIN IPAD
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
iPad 24506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 34506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 45006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad 57006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 15006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 25506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 36506 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad mini 47006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 17006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Air 29006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 9.71.0006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 10.51.1006 thángchính hãng, bao công thay thế.
iPad Pro 12.91.5506 thángchính hãng, bao công thay thế.
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT