Dưới đây là bảng giá cụ thể của các dịch vụ sửa chữa surface như: thay màn hình, thay bàn phím surface, thay pin surface… bạn có thể tham khảo tại trung tâm chúng tôi…

BẢNG GIÁ THAY MÀN HÌNH SURFACE
MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
Surface Book 1 13.5inch và 15inch3.000 – 6.2003 thángzin full cảm ứng
Surface Book 2 13.5inch và 15inch3.300 – 6.5003 thángzin full cảm ứng
Surface Book 3 13.5inch và 15inch3.600 – 6.8003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 11.4003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 21.6003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 33.5003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 43.8003 thángzin full cảm ứng, gồm board cảm ứng + cáp chuyển
Surface Pro 53.8003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 63.8003 thángzin full cảm ứng
Surface Pro 74.2003 thángzin full cảm ứng
Surface Laptop 14.2003 thángzin full cảm ứng
Surface Laptop 24.2003 thángzin full cảm ứng
Surface Laptop 3 13.5inch và 15inch5.800 – 6.8003 thángzin New 
Surface Pro X8.5003 thángZin New
Surface Go 13.8003 thángZin New
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT
 

BẢNG GIÁ THAY PIN SURFACE

MODELGIÁ *1000BẢO HÀNHGHI CHÚ
Surface Book 11.550 – 19506 thángzin new
Surface Book 21.850 – 2.0006 thángzin new
Surface Book 32.050 – 2.2506 thángzin new
Surface Pro 31.4006 thángzin new
Surface Pro 41.3506 thángzin new
Surface Pro 51.6006 thángzin new
Surface Pro 61.8506 thángzin new
Surface Pro 72.0506 thángzin new
Surface Laptop 12.0506 thángzin new
Surface Laptop 22.1506 thángzin new
Surface Laptop 32.5006 thángzin new
Surface Go 11.5006 thángzin new
Surface Go 220506 thángzin new
Note: bảng giá trên chưa bao gồm VAT